Mizu Yama Dojo

II

De Mizu Yama dojo verzorgd onder leiding van Sensei Yves Vandeput de Aikido lessen van de Budo Ryu Ha vzw.

Op aanvraag verzorgd ze ook:

 • introductie lessen
 • zelfverdediging lessen
 • demonstraties
 • lesgevers voor stages

 • De samenstelling, inhoud en duur van de cursus hangt af van de vragende partij

  vb.:

 • vrouwen
 • mannen
 • horeca personeel
 • bewakingsagenten
 • politie agenten
 • enz

 • Als je meer informatie wenst contacteer ons dan.

  Mizu Yama Aikido

  II

  De Aikido

  Makoto Aikido Kyokai Vision

  vrije vertaling van tekst door Reynosa Sensei

  Welkom! - Het is altijd onze intentie om Aikido te trainen in zijn zuiverst , mogelijke vorm. Tegenwoordig zijn er vele , vele "vormen" van Aikido, die elk hun eigen interpretatie geven van wat O'Sensei bedoelde. Aan het Makoto Aikido Kyokai, zijn we toegewijd aan het principe dat er slechts één Aikido is - alleen die welke de oprichter onderwees. Het is waar dat er zoveel in deze schitterende wijze is , dat het gemakkelijk is om de nadruk te leggen op een bepaalde vorm van de technieken of methoden, maar wanneer het leven van O'Sensei is onderzocht naar de diepten van zijn besluiten , wordt het duidelijk dat het de oorspronkelijke reeks principes zijn die van Aikido geen martiale kunst, maar veeleer een manier van leven maakt. Aikido kan worden toegepast op alle aspecten van het leven, niet alleen op de dojo mat. Wij zijn toegewijd aan de integratie van Aikido in zijn zuiverste zin van het woord, zowel op de mat als in ons dagelijkse leven.

  Onze Doelstelling

  Het doel van de Makoto Aikido Kyokai is de leer van Morihei Ueshiba te behouden, te bevorderen, en dit op wereldschaal en hiermee de vrede te bevorderen tussen alle wezens. Onze filosofie vloeit voort uit eerlijkheid, integriteit, vriendelijkheid en mededogen, en we verwelkomen iedereen die deze beginselen zal aannemen en deze leer in zijn leven wil toepassen.

  Waarheid In Training

  Een van de belangrijkste waarden die de wijze waarop wij Aikido trainen definieert is dat wij geloven in de absolute waarheid in de opleiding. Dit betekent voor ons is dat wanneer uke (uitvoerder) een aanval plaatst , die aanval eerlijk zal zijn. Als er geslagen wordt , zal hij niet enkele centimeters voor het doel stoppen ... maar het slachtoffer raken als deze zijn Aikido niet goed uitvoert. Dit leidt tevens tot de goede ma'ai (afstand) en da'ai (tijdstip) voor een echte aanslag die men zou kunnen tegenkomen in de wereld buiten de dojo. Hierdoor leert de student zich aan te passen aan elke reële situatie. Hoewel Aikido kan beoefend worden in een meer gechoreografeerd stijl , die prachtig kan zijn om naar te kijken, vinden wij dat die aanpak niet kan worden gebruikt voor de opleiding van de student in de ware essentie van de geest van budo bedoeld door O'Sensei.

  Word niet geslagen , gestampt of vastgenomen.

  Een andere belangrijke waarde die de manier waarop we Aikido trainen bepaalt is het feit dat Aikido dynamisch is , niet statisch. Hoewel het waar is dat een persoon statisch kan worden vast genomen , vinden wij het best "niet aanwezig te zijn als de aanval komt". Hierdoor , is de basisoefening als we trainen het voorkomen / meegaan/ afweren van de aanval als hij aankomt. Dit geeft de Nage de onmiddellijke dynamiek en kracht, net zoals O'Sensei zijn Aikido bedoelde.

  Sta je mannetje in de echte wereld.

  De methodologie die wordt gebruikt in de gehele MAK is ervoor te zorgen dat de beoefenaar alle bagage meekrijgt die hij nodig heeft om de echte wereld aan te kunnen. Binnen de dojo is er een gecontroleerde omgeving, maar buiten de dojo is de omgeving allesbehalve gecontroleerd. Zo is de MAK opleiding ontworpen om iedereen voor te bereiden op alles en op elk moment - Je moet altijd klaar zijn want je weet nooit wanneer of hoe lang de confrontatie zal duren.

  Laat me zien wat je kan , wanneer je niet meer kan.

  In een echte confrontatie , is er altijd de mogelijkheid dat het gaat om leven en dood. We trainen op een niveau, en met name op tests, waar we de student veel verder brengen dan hij dacht dat hij zou kunnen. Hoewel vaak ongemakkelijk in veel opzichten , op dit niveau trainen biedt elke persoon een veel betere kans op overleven in het geval iemand of iets de intentie heeft hem te doden.

  Nadruk op Budo en "The Warriors Way"

  O'Sensei creëerde en ontwikkelde Aikido uit een diep inzicht in de eeuwenoude Japanse traditie en de weg van de Samurai, of Budo. Op MAK, wordt de ethiek, het gedrag, de integriteit, de kwaliteiten en de geest van Budo in onze opleiding opgenomen.

  Makoto Aikido Kyokai Heritage

  vrije vertaling van tekst door Reynosa Sensei

  Al meer dan dertig jaar nu, is Sensei Reynosa betrokken bij Aikido, de meeste van die jaren als docent en student. Een paar jaar geleden, verkoos Sensei Reynosa zich uitsluitend te wijden tot het onderwijs en de bevordering van Aikido op mondiale basis. De Aikido training die hij geeft brengt is de rijke en verregaande traditie die hij leerde van enkele van 's werelds meest gerenommeerde Senseis en Shihans betrokken bij Aikido. Hieruit werd de Makoto Aikido Kyokai (MAK) geboren. Wij zijn een wereldwijd opererende organisatie die zich inzet voor de verspreiding en de leer van Aikido in zijn zuiverste vorm. De MAK is rechtstreeks aangesloten en rapporteert rechtstreekts aan de Hombu Dojo, Aikido World Headquarters in Tokio Japan.

  Er zijn vele Aikido Dojos over de hele wereld, maar slechts een klein, select aantal staat in rechtstreeks contact met het hoofdkantoor in Japan. Deze Dojos , net als Makoto Dojo en de MAK, promoten en beoefenen Aikido in zijn zuiverste vorm zoals O'Sensei het voordeed. Wij geloven dat er slechts één ware Aikido is , en alles wat we doen, is hierop afgestemd, van de training op de mat tot de toepassing van Aikido in ons dagelijks leven.

  Ongeveer 20 jaar geleden, toen Sensei Reynosa Aikido beoefende op regelmatige basis, begon hij te voelen dat, hoewel Aikido een uiterst krachtige martiale kunst is , het uit veel meer bestond. Hij was van mening dat het volle potentieel van Aikido vaak werd genegeerd, zodat de training gemakkelijker en niet zo intens was. In 1983, leerde Reynosa Sensei Steven Seagal kennen, deze was toen net terug in de verenigde staten na een studie van ongeveer 18 jaar in Japan. De volgende 18 jaar, ontwikkelde Reynosa Sensei een beter inzicht in het volle potentieel van Aikido als het ware pad van Bushido door het studeren met Seagal Sensei.

  In augustus 2001, vond Reynosa Sensei dat hij alles geleerd had wat hij kan van Seagal Sensei en ging zijn eigen weg. Reynosa Sensei was Seagal's hoogste graad student (Godan) en had samen met hem alle behalve twee seminaries over de hele wereld met hem geleid. Reynosa Sensei spreekt nog vaak over het feit dat hij nog steeds geinspireerd word door de lessen van Seagal uit die tijd en herinnert ons eraan dat hij Seagal hiervoor eeuwig dankbaar zal zijn.

  Van deze ervaringen heeft Sensei Reynosa zijn leer samengesteld zodat deze alles zou bevatten om de ervaring in MAK zo kort mogelijk bij de intentie van O'Sensei te laten aansluiten. Het MAK is toegewijd, niet alleen aan de Krijgskunst Aikido, maar ook aan Aikido in ons dagelijks leven, relaties, en het kunnen toepassen van de krachtige technieken om resoluut onze geliefden en onszelf te beschermen tegen elke aanval. Trainen met het MAK zal u de mogelijkheid , de kennnis en het begrip bieden nodig om het verder te geven aan de andere studenten van jou dojo.

  Sensei Reynosa's toewijding aan Aikido zoals onderwezen door O'Sensei is een voortdurende inzet om van de wereld een betere plaats te maken voor alle wezens. Als zodanig zal zijn werk tot uitdrukking blijven komen in elk aspect van zijn leven. Er is een constante beweging die het mogelijk moet maken om zijn leer beschikbaar te maken voor iedereen die ernaar zoekt op seminaries en evenementen over de hele wereld. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om een Aikido Dojo / Retreat complex in het centrum van Californië in de Verenigde Staten te bouwen, waar alle MAK leden bijeen kunnen komen, kunnen trainen, en samen ideeën kunnen uit wisselen.

  Wij nodigen u uit deel te nemen, en toe te treden tot de gelederen van degenen die geloven in de weg van O'Sensei en die onderdeel willen zijn van iets echt speciaal. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.

  Dojo cho Mizu Yama Dojo

  II

  Sensei Yves Vandeput

  In 1991 op 16 jarige leeftijd startte Yves met Aikido in de club "Samoerai Kiewit". Hij nam op regelmatige basis deel aan stages. Zo volgde hij stages olv Sensei's Sugano Seiichi, Kenji Shimizu, Birgit Lauenstein,... In 1997 behaalde hij shodan in deze club en begon hij aldaar ook met zijn eigen lesgroep. In 2006 werd hij dojo cho (hoofdsensei) van de Budo Ryu Ha vzw en veranderde de dojo naam in Mizu Yama. Daar men nooit uitgeleerd is gaat hij al dan niet samen met leerlingen van hem naar stages om nieuwe ideeën op te doen. Zo ontmoete hij tal van nieuwe Sensei's, zoals: Larry Reynosa, Christian Tissier, Haruo Matsuoka, Donovan Waite, Jacques Horny.

  Ik dank al deze Sensei's voor hun lessen die ik heb kunnen bijwonen en ik zal zeker nog bij hun trainen en zal zeker ook nog bij andere sensei's trainen om mijn horizon in het aikido te verbreden. Ondanks al deze uitmuntende sensei's ligt mijn hart bij de Aikido van sensei Larry Reynosa. Dit is dan ook de aikido die ik zal onderrichten in de Mizu Yama dojo. Ik wil sensei Reynosa en zijn Makoto Aikido Kyokai ook nog danken voor het geloof in mij als aikidoka en voor het ondersteunen van de Mizu Yama dojo.

  Sensei Larry Reynosa 6de dan Aikikai